1-     GENEL ŞARTLAR

Bu sözleşme askucarsi.com.tr ile(Bundan sonra AKSU ÇARŞI olarak anılacaktır) site kullanıcıları arasındaki koşulları açıklar.

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan AKSU ÇARŞI(“AKSU ÇARŞI”) sorumlu değildir. AKSU ÇARŞI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

AKSU ÇARŞI işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

AKSU ÇARŞI, işbu sözleşme uyarınca, ÜYE, kişisel verilerinin AKSU ÇARŞI tarafından AKSU ÇARŞI'nın grup şirketleri, ortakları, iştirakleri, destek hizmet aldığı,işbirliği ilişkisi veya sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer kuruluşlarla paylaşılmasına, işlenmesine ve AKSU ÇARŞI ile bu kuruluşların ürün, hizmet vb. bilgilendirme/tanıtım faaliyetleri için bildirilen telefon, posta, e-posta, sms vb. kanallarla kendileri ile temas kurabileceğine muvafakat etmektedir. ÜYE, 6698 sayılı KVKK Kanunu hakkında yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğini ve aydınlatıldığını beyan eder. Her durumda, kişisel verilerin korunması için bütün önlemler alınacaktır. ÜYE, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda AKSU ÇARŞI’a bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

AKSU ÇARŞI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi AKSU ÇARŞI’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. AKSU ÇARŞI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

AKSU ÇARŞI bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, AKSU ÇARŞI markası ve diğer markalar, www.AKSU ÇARŞI.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. AKSU ÇARŞI’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve AKSU ÇARŞI tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından AKSU ÇARŞI hesabının gerek AKSU ÇARŞI'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya AKSU ÇARŞI'un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde AKSU ÇARŞI, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, AKSU ÇARŞI internet sitesi üzerinde yer alan "Arkadaşını Davet Et" uygulaması, İstenmeyen Ticari İleti/ “unsolicitedbulk e-mail” (UCE/SPAM) gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. AKSU ÇARŞI'un bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

AKSU ÇARŞI, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

Üye, AKSU ÇARŞI web sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile AKSU ÇARŞI'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.  

İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya AKSU ÇARŞI web sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, ÜYE’nin AKSU ÇARŞI web sitesinden yararlanması geçici veya sürekli olarak engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.  

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin AKSU ÇARŞI web sitesini  kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

AKSU ÇARŞI,  ÜYE’ veya kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, ÜYE silinen / silinmeyen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

2-     GİZLİLİK VE GÜVENLİK

AKSU ÇARŞI  müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta, telefon vb...) sizlerden talep etmektedir. AKSU ÇARŞI bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece AKSU ÇARŞI bünyesinde kullanılmaktadır.

 

AKSU ÇARŞI, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde AKSU ÇARŞI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin AKSU ÇARŞI.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

3-     YÜRÜRLÜK

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

4-     YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

5- TEBLİGAT ADRESLERİ

ÜYE’nin, üyelik işlemleri sırasında AKSU ÇARŞI’a bildirmiş olduğu e-posta adresi ve teslimat adresi  yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

 Taraflar, mevcut e- postalarındaki  değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  

 Yine AKSU ÇARŞI’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın AKSU ÇARŞI tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.